Blog

Alafranga Tuvalet

Alafranga tuvalet nedir, Alafranga tuvalet ne demek

  • Üzerine oturularak kullanılan kapaklı tuvalet

Alafranga tuvalet hakkında bilgiler.

Alafranga tuvaletklozet ya da WC, genellikle bir oturak, oturak kapağı, rezervuar ve sifon sisteminden oluşan tuvalet. İnsan dışkısının su yolu ile kanalizasyona aktarılmasını sağlayan en hijyenik tuvalet türüdür. Alafranga tuvalet, Alaturka tuvalet olarak olarak bilinen ayaktaşlı helâdan oturaklı ve su depolu olması ile ayrılır. Günümüzdeki ayaktaşlı helâlarda da yaygın olarak su deposu ve sifon sistemi kullanılır.
Alafranga Tuvalet
Klozetlerin işlevlerine göre, alttan çıkışlı, yandan çıkışlı, emişli, asma, akıllı klozet gibi çeşitleri vardır.
Batıdaki klozetlerde çoğunlukla taharet musluğu bulunmaz ve temizlik nemli veya kuru tuvalet kağıtları ile yapılır. İslam ülkelerinde ve Müslüman nüfusun kayda değer seviyede çok olduğu Batılı devletlerde taharet musluklu klozetler de kullanılır.
Alafranga sözcüğü Türkçede Anglosakson, Cermen ve Latin halklarına ait kavramları tanımlamak için kullanılır. Bu tip tuvaletler Türkiye’ye ilk olarak Batılı devletlerden geldiği için bu isimle adlandırılmışlardır.

Alafranga tuvalet anlamı, kısaca tanımı:

Tuvalet : İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, kenef, memişhane, kademhane. Gece kıyafeti. Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi. Sidik veya dışkı. Vücut temizliği ve bakımı için gereken nesne.
Alafranga : Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse). Avrupa kültürüne özgü olan. Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı.
Tuval : Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo. Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş.
Kapaklı : Kapağı olan.
Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.
Oturak : Bir şeyin yere gelen tarafı, taban. Kürekli teknelerde kürekçilerin oturduğu enli tahta. Alçak iskemle. Bacaklarında veya başka bir yerinde, gezmesine engel olacak bir özrü olduğundan hep evde oturan (kimse), kötürüm. İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti. Oturulacak yer veya şey. Boru mengenesinin tezgâha oturduğu ve vidalandığı bölüm. Ördek.
Rezerv : Yedek, ihtiyat. Saklanmış, biriktirilmiş şey. Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. Çekince.
Sifon : Hızla fışkırtılan su yardımıyla pis su ile dışkıları atık su tesisatına akıtan düzenek. Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru. Pis su tesisatındaki kokuların yapıya yayılmasını önleyen araç. Şose, demir yolu vb. yapıların altından bir akarsuyu geçirmek için yapılmış olan boru biçiminde kanal.
Alafranga Tuvalet için daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz bizden randevu talep edebilirsiniz.https://sayartesisat.com/
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir